Pracownia rozpoczęła działalność w roku 2007

Zajmujemy się diagnostyką obrazową w zakresie badań kostno-płucnych jak i stomatologicznych(zdjęcia punktowe oraz pantomograficzne)

Pracujemy na sprzęcie firmy Hofmann Selector(diagnostyka kostno-płucna) oraz Siemens(pantomograf) iTrophy Irix(zdjęcia punktowe)

Sprzęt jest poddawany na bieżąco testom specjalistycznym, wykonywanym przez firmy posiadające certyfikaty WSSE w Katowicach

Wszystkie aparaty spełniają wymagania, jakie są stawiane tego typu urządzeniom, co również jest potwierdzone odpowiednimi certyfikatami

Pracownia wdraża system zapewniania jakości w pracowniach radiologicznych

Badania są wykonywane przez dyplomowanych techników z długoletnim stażem

Cały personel posiada certyfikaty z zakresu:

  • zapewniania systemu jakości w pracowniach radiologicznych
  • ochrony radiologicznej pacjenta

Od początku działalności przebadaliśmy kilka tysięcy pacjentów

Współpracujemy z placówkami publicznymi, niepublicznymi jak i prywatnymi służby zdrowia.

We wrześniu 2009 roku pracownia przeszła generalny remont i tym samym tak jak cały budynek przychodni spełnia wymogi pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych na noszach, o kulach - wykonano podjazdy, są zainstalowane windy

Pracownia jest czynna:
Poniedziałki: 8:30-15:00
Wtorek-Piątek: 9:00-16:00

Od dnia 01.10.2021 w pracowni nie będą wykonywane badania pantomograficzne zębów.

Kobiety które są w ciąży mają obowiązek zgłoszenia tego faktu personelowi przed wykonaniem badania.

Do badania konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego !!!

Wyjątek stanowią zdjęcia zębowe punktowe do którego to badania skierowanie nie jest konieczne.

Badania wykonane w naszej pracowni na życzenie lekarza kierującego są oceniane przez lekarza radiologawww.ustron.pl